BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM

Nội dung chi tiết, vui lòng xem TẠI ĐÂY.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Nội dung chi tiết, vui lòng xem TẠI ĐÂY.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ GIẢI TRÌNH CHẬM CBTT

Nội dung chi tiết BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019, vui lòng xem TẠI ĐÂY.

Nội dung chi tiết GIẢI TRÌNH CHẬM CBTT, vui lòng xem TẠI ĐÂY.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Nội dung chi tiết, vui lòng xem TẠI ĐÂY.

Contact us

Head Office

Administrative Zone No.8, Dong Da Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Viet Nam

Factory & Office

Lot 29A, Quang Minh Industrial Park, Me Linh District, Ha Noi, Viet Nam

Tel: +84-24-3584 0545/46

Fax: +84-24-3584 0544
Email: phonghcns@melinsteel.vn

Purchasing:
Ms. Van Anh (Sale Manager)
Mobile: 0904 946 232 – Email: anhnv@melinsteel.vn
Ms. Thuy ( Deputy Sale Manager)
Mobile: 0904 949 893 – Email: thuymb@melinsteel.vn

Recruiment | Contact | Home page

Copyright by Me Lin Steel Joint Stock Company

Users online: 0

Visit today: 2

Visit total: 9054