KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Nội dung chi tiết, vui lòng xem TẠI ĐÂY.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN NỘI BỘ T7.2019

Nội dung chi tiết, vui lòng xem TẠI ĐÂY.

ÔNG LÊ HỒNG MINH XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

Nội dung chi tiết, vui lòng xem TẠI ĐÂY.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Nội dung chi tiết, vui lòng xem TẠI ĐÂY.

 

Contact us

Head Office

Administrative Zone No.8, Dong Da Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Viet Nam

Factory & Office

Lot 29A, Quang Minh Industrial Park, Me Linh District, Ha Noi, Viet Nam

Tel: +84-24-3584 0545/46

Fax: +84-24-3584 0544
Email: phonghcns@melinsteel.vn

Purchasing:
Ms. Van Anh (Sale Manager)
Mobile: 0904 946 232 – Email: anhnv@melinsteel.vn
Ms. Thuy ( Deputy Sale Manager)
Mobile: 0904 949 893 – Email: thuymb@melinsteel.vn

Recruiment | Contact | Home page

Copyright by Me Lin Steel Joint Stock Company

Users online: 0

Visit today: 15

Visit total: 8039